அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் & வெளியீட்டாளர் சங்கம்

Loading

அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் & வெளியீட்டாளர் சங்கம்
அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் & வெளியீட்டாளர் சங்கத்தின் மத்திய சென்னை மாவட்ட தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள அரசியல் கருடன் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் T.சீத்தாராமன்
அவர்களை சங்கத்தின் தேசியத் தலைவர் முனைவர் S. ராஜேந்திரன் அவர்கள் சால்வை
அணிவித்து வாழ்த்தினார். இவருக்கு சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒத்துழைப்பு தருமாறு சங்கத்தின் சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது
0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *