நீலகிரி மாவட்டம் தமிழக அரசின் சாதனை

Loading

நீலகிரி மாவட்டம் நடுவட்டம் பகுதியில் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறையின்சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தமிழக அரசின் சாதனை விளக்கப்புகைபடக்கண்காட்சியினை ஏராளமான பொது மக்கள் பார்வையிட்டு அரசின் திட்டங்கள் மற்றும்

Read more