தருமபுரி கிழக்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் செயல் வீரர்கள் ஆலோசணை கூட்டம் மாவட்ட பொருப்பாளர் தடங்கம் பெ. சுப்பிரமணி அவர்கள் தலைமையில் நடந்தது.

Loading

தருமபுரி கிழக்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் செயல் வீரர்கள் ஆலோசணை கூட்டம் மாவட்ட பொருப்பாளர் தடங்கம் பெ. சுப்பிரமணி அவர்கள் தலைமையில் நடந்தது.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *