வேலூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்கள் அமரம் இருக்கைகளின் மற்றும் பேருந்துகள் வந்து செல்லும் இடம் பேருந்துகள் மற்றும் சுற்று பகுதிகளில் லைசால் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Loading

வேலூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்கள் அமரம் இருக்கைகளின் மற்றும் பேருந்துகள் வந்து செல்லும் இடம் பேருந்துகள் மற்றும் சுற்று பகுதிகளில் லைசால் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பணியை இரண்டாம் மண்டல சுகாதார அலுவலர் சிவக்குமார் மேற்பார்வையில் நடைபெற்று வருகிறது .

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *