கூட்டுறவு வங்கிகளில்‌ பெற்ற பயிர்கடன்‌ ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான ரசீது 10 முதல்‌ 15 நாட்களுக்குள்‌ விவசாயிகளிடம்‌ வழங்கப்படும்‌: முதல்வர்‌ பழனிசாமி.

Loading

கூட்டுறவு வங்கிகளில்‌ பெற்ற பயிர்கடன்‌
ரத்து செய்யப்பட்டதற்கான ரசீது 10 முதல்‌ 15 நாட்களுக்குள்‌ விவசாயிகளிடம்‌
வழங்கப்படும்‌: முதல்வர்‌ பழனிசாமி.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *