இஸ்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் கே சிவன் அவர்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திரு மா அரவிந்த் அவர்கள் நாகர்கோவில் சுற்றுலா மாளிகை வளாகத்தில் இன்று வரவேற்று புத்தகம் வழங்கி கலந்துரையாடினார்கள்

Loading

இஸ்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் கே சிவன் அவர்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திரு மா அரவிந்த் அவர்கள் நாகர்கோவில் சுற்றுலா மாளிகை வளாகத்தில் இன்று வரவேற்று புத்தகம் வழங்கி கலந்துரையாடினார்கள்

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *