தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்த சோமனஅள்ளியில்ருந்து கொல்லப்பட்டி பிரிவு சாலையில்ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி வருகிறது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் சரி செய்ய அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை.

Loading

தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்த சோமனஅள்ளியில்ருந்து கொல்லப்பட்டி பிரிவு சாலையில்ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகி வருகிறது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் சரி செய்ய அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *