பாலக்கோடு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் சாலை பாதுகாப்பு மாத விழாவில், வினாடி வினா நிகழ்ச்சி நடத்தி RTO N. முனுசாமி அவர்களால் பரிசு வாழங்கப்பட்டது.

Loading

பாலக்கோடு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் சாலை பாதுகாப்பு மாத விழாவில், வினாடி வினா நிகழ்ச்சி நடத்தி RTO N. முனுசாமி அவர்களால் பரிசு வாழங்கப்பட்டது. இன்னிகழ்சியில் கண்காணிப்பாளர் கோ. பார்த்திபன்,உதவியாளர் முருகானந்தன் மற்றும் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்..

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *