தருமபுரி சார்‌ ஆட்சியராக திரு.மு.பிரதாப்‌ அவர்கள்‌ இன்று பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்‌

Loading

தருமபுரி சார்‌ ஆட்சியராக திரு.மு.பிரதாப்‌ அவர்கள்‌ இன்று பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்‌

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *