அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் & வெளியீட்டாளர் சங்கத்தின் மாநில துணை செயலாளராக திரு கொ.அன்புகுமார் பதவியேற்று சங்கத்தின் தலைவர் இராஜேந்திரன் அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்ற போது எடுத்த படம்.

Loading

அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் & வெளியீட்டாளர் சங்கத்தின் மாநில துணை செயலாளராக திரு கொ.அன்புகுமார் பதவியேற்று சங்கத்தின் தலைவர் இராஜேந்திரன் அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்ற போது எடுத்த படம்.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *