கடலூர் மாவட்டத்தில்மான்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் எம்.சி‌‌.சம்பத் அவர்கள் இன்று கடலூர் மாவட்டம் பாரதிக்குப்பத்தில் அம்மா மினி கிளினிக் திறந்து வைத்து மினி கிளினிக் யின் சிறப்பை பற்றி பேசினார்

Loading

கடலூர் மாவட்டத்தில்மான்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் எம்.சி‌‌.சம்பத் அவர்கள் இன்று கடலூர் மாவட்டம் பாரதிக்குப்பத்தில் அம்மா மினி கிளினிக் திறந்து வைத்து மினி கிளினிக் யின் சிறப்பை பற்றி பேசினார்

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *