அரியலூர்‌ மாவட்ட ஆட்சியர்‌ அலுவலகக்‌ கூட்டரங்கில்‌, வாக்காளர்‌ சிறப்பு சுருக்க திருத்தப்‌ பணிகள்‌ குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்…

Loading

அரியலூர்‌ மாவட்ட ஆட்சியர்‌ அலுவலகக்‌ கூட்டரங்கில்‌, வாக்காளர்‌ சிறப்பு சுருக்க திருத்தப்‌
பணிகள்‌ குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்‌ வாக்காளர்‌ பட்டியல்‌ பார்வையாளர்‌ மற்றும்‌ உணவுப்பொருள்‌
வழங்கல்‌ மற்றும்‌ நுகர்வோர்‌ பாதுகாப்புத்துறை ஆணையாளர்‌ திரு.சஜ்ஜன்சிங்‌ ரா.சவான்‌
அவர்கள்‌ தலைமையில்‌, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்‌ திருமதி.த.ரத்னா அவர்கள்‌
முன்னிலையில்‌ நடைபெற்றது.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *