இரவு நேரத்தில் இறப்பைத் தவிர்க்கவும்.டாக்டர் ஆலோசனை வழங்குகிறார்

Loading

இரவு நேரத்தில் இறப்பைத் தவிர்க்கவும்.டாக்டர் ஆலோசனை வழங்குகிறார்.வீட்டை பரிசோதிக்கவோ,அல்லது சிறுநீர் கழிக்கவோ,  இரவில்எழுந்திருக்கும்  ஒவ்வொரு நபரும்மூன்றரை நிமிடங்கள் கவனிக்கவேண்டும்.எப்போதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒருவர் ஒரு நாள் இரவில்திடீரென

Read more