புத்தாண்டு ஆசீர்வாதக் கூட்டத்தில் பெருந்திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்றனர்.

Loading

சென்னையில் இயேசு அழைக்கிறார் அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் பால் தினகரன் தலைமையில் நடைபெற்ற புத்தாண்டு ஆசீர்வாதக் கூட்டத்தில் பெருந்திரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்றனர். ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 1 ஆம்

Read more