புதிய தமிழ்நாடு வேளாண்மைக்கொள்கை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்

Loading

நஞ்சற்ற இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்குவிக்கபுதிய தமிழ்நாடு வேளாண்மைக்கொள்கைமுதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்முதலமைச்சர்  மு.க.ஸ்டாலின்   தலைமைச் செயலகத்தில், வேளாண்மை – உழவர் நலத்துறை சார்பில் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி

Read more