தேசிய கல்விக் கொள்கை கருத்தரங்கு புதுச்சேரி

Loading

இந்திய சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICSSR) நிதியுதவியுடன் 2023 மார்ச் 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் “தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 (NEP 2020

Read more