தமிழ்நாடு வருவாய் அலுவலர்கள் சங்கத்தினர்,காலவரையற்ற ஆர்பாட்டத்தின் காரனமாக தருமபுரியில் உள்ள கோட்டாசியர் அலுவலகம் ஊழியர்கள் இல்லாமல் வெறிச்சோடியது.

Loading

தமிழ்நாடு வருவாய் அலுவலர்கள் சங்கத்தினர்,காலவரையற்ற ஆர்பாட்டத்தின் காரனமாக தருமபுரியில் உள்ள கோட்டாசியர் அலுவலகம் ஊழியர்கள் இல்லாமல் வெறிச்சோடியது.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *