தருமபுரி கிழக்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆலோசணை கூட்டம் மாவட்ட பொருப்பாளர் தடங்கம் பெ. சுப்பிரமணி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் நாடளுமன்ற உறுப்பிணர் கவிஞர் கனிமொழி அவர்கள் பேசிய போது…

Loading

தருமபுரி கிழக்கு மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆலோசணை கூட்டம் மாவட்ட பொருப்பாளர் தடங்கம் பெ. சுப்பிரமணி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் நாடளுமன்ற உறுப்பிணர் கவிஞர் கனிமொழி அவர்கள் பேசிய போது எடுத்த படம்.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *