கோவை காந்திபுரம் அமைந்துள்ள பேரறிஞர் அண்ணாவின் 52வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு முன்னாள் அமைச்சர் மாண்புமிகு பொங்கலூர் நா. பழனிச்சாமி அவர்கள் தலைமையில், கழக பொறுப்புக்குழு, பகுதி பொறுப்பாளர்கள், வட்ட கழக செய்லார்கள், கழக மூத்த முன்னோடிகள்,கலந்துகொண்டார்கள்

Loading

கோவை காந்திபுரம் அமைந்துள்ள பேரறிஞர் அண்ணாவின் 52வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு முன்னாள் அமைச்சர் மாண்புமிகு பொங்கலூர் நா. பழனிச்சாமி அவர்கள் தலைமையில், கழக பொறுப்புக்குழு, பகுதி பொறுப்பாளர்கள், வட்ட கழக செய்லார்கள், கழக மூத்த முன்னோடிகள்,கலந்துகொண்டார்கள்

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *