தமிழகத்தில் அரசு செவிலியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் அரசு செவிலியர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Loading

தமிழகத்தில் அரசு செவிலியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் அரசு செவிலியர்கள் கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *