தேசிய வாக்காளர் தினமான 25-1-2021 முன்னிட்டு குன்னூர் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வருவாய் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தேசிய வாக்காளர் தின உறுதி மொழியினை ஏற்றனர்.

Loading

தேசிய வாக்காளர் தினமான 25-1-2021 முன்னிட்டு குன்னூர் சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வருவாய் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தேசிய வாக்காளர் தின உறுதி மொழியினை ஏற்றனர்.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *