சென்னை ஆதம்பாக்கம் 165 வது வார்டில் இன்று பொங்கல் பரிசு மற்றும் பொங்கல் பரிசு தொகை அளிக்கப்பட்டது மக்கள் வரிசையில் நின்று சமூக இடைவெளிவிட்டு வாங்கிச் சென்றனர்

Loading

சென்னை ஆதம்பாக்கம் 165 வது வார்டில் இன்று பொங்கல் பரிசு மற்றும் பொங்கல் பரிசு தொகை அளிக்கப்பட்டது மக்கள் வரிசையில் நின்று சமூக இடைவெளிவிட்டு வாங்கிச் சென்றனர்

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *