வேலூர் அடுத்த ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீ நாராயணி பீடம் ஸ்ரீ சக்தி அம்மா அவர்களின் 45 ஆம் ஆண்டு ஜெயந்தி விழா மலர்களால் அர்ச்சனை செய்த போது.

Loading

வேலூர் அடுத்த ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீ நாராயணி பீடம் ஸ்ரீ சக்தி அம்மா அவர்களின் 45 ஆம் ஆண்டு ஜெயந்தி விழா மலர்களால் அர்ச்சனை செய்த போது எடுத்த படம்.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *