தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்பு  துறை பத்திரிகை/ ஊடகவியலாளர்களுக் கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி

Loading

தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை பத்திரிகை/ ஊடகவியலாளர்களுக் கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்பு  துறை சார்பில் மே.3

Read more

“பத்திரிகை ஊடகவியலாளர்களும் முன்களப் பணியாளர்களே” என அறிவித்த மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி!

Loading

“பத்திரிகை ஊடகவியலாளர்களும் முன்களப் பணியாளர்களே” என அறிவித்த மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி!

Read more