தேசிய அளவில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான குத்துச்சண்டை போட்டி

Loading

தேசிய அளவில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான குத்துச்சண்டை போட்டிக்கு குடியாத்தம் கே. எம். ஜி .கல்லூரி மாணவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். வேலூர் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் மண்டலங்களுக்கு இடையேயான

Read more