குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் பகுதியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான 2வது யோகாசனம் சீனியர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் மார்ச் மாதம் 29 ஆம் தேதி தொடங்கி 31 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது

Loading

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் பகுதியில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான 2வது யோகாசனம் சீனியர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் மார்ச் மாதம் 29 ஆம் தேதி தொடங்கி 31 ஆம்

Read more