காசியில் 12 சூரிய கோவில்களின் அற்புதங்கள்

Loading

கங்கையை பூமிக்கு வரவழைத்தவர், பகீரதன். இவர் தன்னுடைய முன்னோர்கள் நற்கதி அடைவதற்காக ஆகாயத்தில் இருந்த கங்கையை பூமிக்கு கொண்டு வந்தார். கங்கை பூமிக்கு வந்ததை அறிந்த சூரியன்,

Read more