அமாவாசை தினத்தில் காக்காவுக்கு சோறு வைப்பது ஏன்?

Loading

மற்ற ஜீவராசிகளை விட்டு காகத்திற்கு முக்கியமாக அமாவாசை தினத்தில் உணவளிப்பது ஏன் என தெரிந்துக்கொள்ளலாம். தினமும் காலையில் காகத்துக்கு உணவு வையுங்கள். நீங்கள் வைக்கும் உணவை காகம்

Read more